Mã vạch China là gì? Cách xác định nguồn gốc sản phẩm từ Trung Quốc?

Trong thời đại thương mại toàn cầu và các thị trường kết nối với nhau, khái niệm “mã vạch Trung Quốc” làm dấy lên sự tò mò và đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của nó trong việc xác định nguồn gốc hàng hóa.

Dưới đây Vina CHG sẽ đi sâu vào bản chất của mã vạch China (Trung Quốc), khám phá sự phức tạp của hệ thống mã vạch và đánh giá độ tin cậy của việc sử dụng mã vạch để nhận dạng các sản phẩm xuất xứ Trung Quốc.

Mã vạch có vai trò gì trong một thế giới toàn cầu hóa

Mã vạch đóng vai trò then chốt trong việc tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế, hợp lý hóa chuỗi cung ứng và tăng cường tính minh bạch.

Nhưng, khi việc kinh doanh trở nên toàn cầu hóa  thì việc sử dụng mã vạch trở nên phức tạp hơn. Bởi có rất nhiều yếu tố liên quan như các hiệp định thương mại;  mối quan hệ đối tác và chiến lược kinh doanh; làm cho việc kết nối mã vạch với từng quốc gia trở nên khó khăn hơn.

mã vạch Trung Quốc

“Tiền tố mã vạch của Trung Quốc thường sẽ bắt đầu bằng 3 chữ số đầu là: 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699″. Điều này đúng hay sai?

Tìm hiểu mã vạch Trung Quốc

Mã vạch Trung Quốc theo nghĩa rộng là dùng để chỉ mã vạch gắn liền với các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Các tiền tố GS1 thường được trích dẫn 690–699 thường liên quan đến hàng hóa Trung Quốc. GS1 là tổ chức toàn cầu chịu trách nhiệm cấp các tiền tố duy nhất cho các công ty để nhận dạng mã vạch. Các tiền tố này đóng vai trò là thành phần chính trong việc tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm, tạo nền tảng cho việc theo dõi sản phẩm dựa trên mã vạch.

Bản thân mã vạch không chứa đựng thông tin rõ ràng về xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, một vài chữ số đầu tiên của mã vạch, được gọi là “Tiền tố”, có thể cho biết quốc gia hoặc khu vực nơi mã vạch được phát hành. Điều này thường được gọi là mã quốc gia hoặc tiền tố GS1.

Hệ thống tiền tố GS1

GS1 là một tổ chức toàn cầu đặt ra các tiêu chuẩn cho mã vạch và một số chữ số đầu tiên của mã vạch do GS1 cấp, đôi khi có thể cung cấp thông tin về quốc gia hoặc khu vực liên kết với công ty đã đăng ký mã vạch.

Tuy nhiên, điều này không phải là điều dễ hiểu vì các công ty có thể đăng ký ở các quốc gia khác nhau và sản phẩm có thể được sản xuất ở một quốc gia và được bán dưới mã vạch của một công ty ở quốc gia khác.

Ví dụ: một vài chữ số đầu tiên của mã vạch do GS1 cấp có thể là mã quốc gia nhưng các quy tắc cụ thể và độ dài của tiền tố có thể khác nhau. Bạn có thể tham khảo cơ sở dữ liệu Cơ quan đăng ký thông tin bên điện tử toàn cầu (GEPIR) của GS1 để tra cứu tiền tố công ty GS1 và tìm thông tin về công ty đã đăng ký, bao gồm cả địa điểm của công ty đó.mã vạch Trung quốc,

Độ tin cậy của mã vạch trong xác định nguồn gốc sản phẩm

Mặc dù phạm vi 690–699 thường được liên kết với Trung Quốc nhưng điều đó không có nghĩa là mã vạch có tiền tố khác không thể liên kết với các sản phẩm của Trung Quốc. Hệ thống GS1 cho phép các công ty đăng ký và lấy tiền tố từ các quốc gia khác nhau, vì vậy một công ty Trung Quốc có thể sử dụng tiền tố được gán cho quốc gia khác.

Nếu bạn muốn xác định nguồn gốc của một sản phẩm cụ thể, bạn nên sử dụng thông tin bổ sung trên bao bì sản phẩm, chẳng hạn như nhãn, nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc hoặc tham khảo cơ sở dữ liệu liên quan để cung cấp thông tin toàn diện hơn về công ty và sản phẩm.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù mã vạch có thể cung cấp một số thông tin nhưng việc xác định nguồn gốc thực tế của hàng hóa có thể yêu cầu thông tin và xác minh bổ sung, chẳng hạn như kiểm tra nhãn sản phẩm, bao bì hoặc tham khảo ý kiến ​​của các cơ quan và cơ sở dữ liệu liên quan.

Ngoài ra, các quy định về ghi nhãn quốc gia xuất xứ có thể khác nhau giữa các quốc gia và một số sản phẩm có thể có nhãn hiệu chứng nhận cụ thể cho biết nguồn gốc của chúng.