Giải pháp chống giả cho doanh nghiệp của Vina CHG có gì đặc biệt?

Chia sẻ công khai tại các buổi hội thảo, toạ đàm về chống hàng hàng giả, bảo vệ thương hiệu, các doanh nghiệp đã và đang đồng hành, sử dụng các giải pháp chống hàng giả của Vina CHG đều đánh giá cao và ủng hộ công ty trong công tác đấu tranh chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.