TGĐ Vina CHG: Giá trị DN thể hiện ở việc đóng góp cho xã hội…

Chia sẻ về câu hỏi:  Giá trị doanh nghiệp nằm ở số tài sản hay lượng công nhân làm việc hay là sự đóng góp cho xã hội?

Theo TGĐ Vina CHG Nguyễn Viết Hồng nhận định, giá trị của một doanh nghiệp không nằm ở chỗ doanh nghiệp lớn hay nhỏ, có tài sản ít hay nhiều mà thể hiện ở chỗ doanh nghiệp đó đã đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng được những gì…

Giá trị tạo ra cho xã hội mới là điều quan trọng nhất, khi đó doanh nghiệp mới có thể phát triển và thực sự được công nhận.

Khi trao đổi về những đóng góp của Vina CHG cho xã hôi. Ông Hồng cũng cho biết:  Chúng tôi rất tự hào khi là doanh nghiệp không lớn nhưng đã góp phần tạo ra những giá trị có ích cho xã hội; giúp các doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu cũng như bảo vệ người tiêu dùng trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái phức tạp như hiện nay.