Tem Barcode – mã vạch

70 

Tem Barcode hay còn gọi là tem mã vạch, chúng có mặt trên hầu hết sản phẩm, dùng để xác định  thông tin sản phẩm và hỗ trợ kiểm soát hàng hóa 1 cách hiệu quả.