Để đảm bảo vấn đề an toàn sức khỏe và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty, tất cả các cán bộ, nhân viên Công ty Vina CHG và khách đến liên hệ công tác tại Công ty Vina CHG vui lòng thực hiện việc khai báo y tế theo biểu mẫu của công ty Vina CHG, đồng thời cam kết khai báo đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin đã nêu trong biểu mẫu.

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH LIÊN HỆ CÔNG TÁC

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC Ở VIỆT NAM

NẾU Ở TP. HCM

THÔNG TIN DI CHUYỂN

PHẦN THÔNG TIN TIẾP XÚC VÀ TRIỆU CHỨNG BỆNH

PHẦN THÔNG TIN TIẾP XÚC