Ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch kiêm TGĐ Vina CHG.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch kiêm TGĐ Vina CHG nhận danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015”

Trong xu thế hội nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trẻ đã và đang có nhiều hoạt động tích cực trong công tác khởi nghiệp kinh doanh, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp Việt và tạo hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ thanh niên…