thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia súc

Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ngày 25/6/2012 ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ngày 25/6/2012 ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam. 

Quý khách hàng có thể tải về toàn văn văn bản pháp luật Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT tại đây.