Lưu trữ thẻ: Thợ in lụa

Tuyển thợ in lụa in tem nhãn trên giấy

Nhằm tăng cường sản xuất, mở rộng kinh doanh, Vina CHG cần tuyển gấp thợ [...]