Lưu trữ thẻ: thẻ cào chương trình khách hàng thân thiết

8 chiến lược duy trì khách hàng thân thiết

Thẻ cào tích điểm, Thẻ cào tích điểm chống giả, thẻ cào chương trình khách hàng thân thiết

Khách hàng – hiện tại hoặc mới có được – đều giúp thương hiệu tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, sự khác biệt trong đầu tư cho hai loại khách hàng này là đáng kinh ngạc. Theo thống kê, chi phí để có một khách hàng mới gấp 7 lần chi phí để giữ chân một khách […]