Lưu trữ thẻ: TGĐ Nguyễn Viết Hồng

TGĐ Nguyễn Viết Hồng: Chống hàng giả phải dán tem

Ông Hồng cho biết, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ quan quản lý [...]