Lưu trữ thẻ: Quảng bá thương hiệu

Giải pháp truyền thông chống hàng giả và quảng bá thương hiệu

truyền thông chống hàng giả

Giải pháp truyền thông chống hàng giả giúp các doanh nghiệp tuyên truyền, quảng bá công tác chống hàng giả thông qua các chương trình Hội thảo, toạ đàm, triển lãm, hội chợ, tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức trong công tác đấu tranh chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu […]