Lưu trữ thẻ: Các giải pháp chống hàng giả của Vina CHG

Giải pháp phần mềm chống hàng giả trên nền tảng số Vinacheck

Phần mềm chống hàng giả

Tích hợp cùng với các giải pháp tem chống hàng giả áp dụng công nghệ cao, Vina CHG đưa giải pháp chống giả vào hệ thống phần mềm Vinacheck, giúp quản trị doanh nghiệp, tối ưu năng suất hoạt động và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp tốt hơn.

Giải pháp tem chống hàng giả

giải pháp tem chống hàng giả

Tem chống hàng giả là một trong những giải pháp cốt lõi của Vina CHG. Đây là giải pháp hoạt động theo giấy phép in tem chống hàng giả phục vụ cho nhu cầu chống sao chép nhãn hiệu, chống làm giả sản phẩm và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Giải pháp hỗ trợ điều tra xử lý hàng giả

Giải pháp hỗ trợ điều tra xử lý hàng giả

Giải pháp hỗ trợ kết nối điều tra xử lý hàng giả là một trong những giải pháp chống hàng giả cốt lõi của Vina CHG, nhằm giúp cho các Doanh nghiệp đang bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bị làm giả, làm nhái thương hiệu, sản phẩm của mình có phương pháp xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.